Endoskopi
11 Şubat 2020

Endoskopi nedir?

          Endoskopi boşluklu organların kameralı bir aletle incelenmesidir. Bu alet hem görüntülemeyi hem de biyopsi gibi bazı işlemleri yapmaya olanak sağlar. Halk arasında 'ışıklı hortum' olarak adlandırılıyor. Hem bir tanı ve hem de tedavi aracıdır. Yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağını görüntülemek için endoskopi yapıyorsak gastroskopi denilir. Eğer kalınbağırsak için yapılıyorsa bunun adı da 'kolonoskopi'dir. Gastroskopi sırasında yemek borusu, yemek borusuyla midenin birleştiği yer, mide, midenin çıkış kısmı ve onikiparmak bağırsağı incelenir. Kolonoskopide ise anüsten başlanarak kalın bağırsak ile ince bağırsağın birleşim yerine kadar tüm kolon incelenir.
 
Gastroskopi ne zaman yapılmalıdır;
Yutma ile ilgili problemler,
Yemek borusunun görüntülenmesi,
Tıbbi tedavi ile geçmeyen mide ekşime ve yanmaları,
Gastroskopi iltihaplı bölgelerin, küçük ülserlerin ve tümörlerin tespitinde,
Karın ağrısı,
Karın ağrısı ile birlikte kusmalar,
Gastroskop içinden geçirilen özel bir tel (biopsi forsepsi) yardımı ile biopsi yada parça alınabilir ve patolojik tetkike gönderilebilir.

Kolonoskopi ne zaman yapılmalıdır;

Daha çok 2 nedenle bu tetkik istenilmektedir;
Kalın bağırsak kanserinin erken tanısı ve önlenmesi için. Kolonoskopiyle poliplerin bulunup çıkarılması ile kalın bağırsak kanser gelişimi önlenebilmektedir.
Diğer hastalıkların tanısı için; doktorunuzun izah etmekte zorluk çektiği hastalık bulguları veya laboratuar anormallikleri varsa önerilmektedir.