Yoğun Bakım
11 Şubat 2020


GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Tüm Dahili ve Cerrahi branşların 24 saat süreyle yaşamsal destek ve tedavilerini sağlayan ünitemiz 1. Basamak olup; 5 yataklı bir birimdir. 
Hasta başı monitör ve ventilitör mevcuttur. 

Yoğun Bakımda tedavi olan hastalarımızı belirli kurallar dahilinde 12.30 ile 13.30 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.